Kontakt

NIJOSTAV s.r.o.
Adresa: 1. máje 631
253 01 Hostivice

Jozef Sontág a Natália Sontágová

tel.: +420 732 545 976

email: nijostav@nijostav.cz